ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε μια πλειάδα θεμάτων που αφορούν στο αντικείμενο της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των λειτουργιών της Εφοδιαστικής (Logistics). Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ανακοινώνει την πρόσκληση κατάθεσης ακαδημαϊκών εργασιών σχετικών με τα ακόλουθα ή συναφή θέματα:

– Εφοδιαστική και υποδομές Logistics
– Πολιτικές Logistics
– Πράσινη Εφοδιαστική (Green Logistics)
– Η Εφοδιαστική Αλυσίδα των Υπηρεσιών
– Η Εφοδιαστική στον Δημόσιο Τομέα
– Μεταφορές, Τηλεματική
– Τεχνολογία, Πληροφορική και Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Καινοτομία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και στις λειτουργίες Logistics 
– Εκπαίδευση και Πιστοποίηση στην Εφοδιαστική
– Πρότυπα και Διαχείριση Ποιότητας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Ανθρωπιστικά Logistics

 

Εργασίες σε συναφείς θεματικές ενότητες είναι επίσης δεκτές.

Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η Ελληνική και Αγγλική.