ΕπιστημονικήΕπιτροπή

 

Πρόεδρος

 

ΗρακλήςΧαραλαμπίδης

Καθηγητής, Maritime Economics and Logistics, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands, President of Brindisi Port Authority, Italy

Μέλη

 

Δημήτριος Αηδόνης

Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Δημήτριος Βλάχος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ.

Michael Bourlakis

Καθηγητής, Professor in Logistics & Supply Chain Management,

Director of Demand Chain Management Community (Head of Department), Head of Supply Chain Research Centre, Cranfield University, U.K.

Dionysis Bochtis

Senior Researcher, Department of Engineering - Operations Management, Aarhus University

Robert Graf

Καθηγητής, Karlsruhe University of Applied Science, Germany

Ελευθέριος Ιακώβου

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατιστικής Ποσοτικών Μεθόδων, Logistics και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Dimitrios Karagiannis

Καθηγητής, Universität Wien, Computer Science, Head of Research Group of Knowledge Engineering

Gyöngyi Kovács

Professor, Hanken School of Economics, Finland 
Director of the Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute)

Sirpa Kurppa

Professor, MTT Agrifood Research Finland, Biotechnology and Food Research, The Finnish Association of the Club of Rome, The Office of the Parliamentary Commissioner for the Environment, University of Helsinki

Λάμπρος Λάιος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Προμηθειών

Μαρία Μιχαηλίδου

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Νικόλας Μουσιόπουλος

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Α.ΠΘ.

Βασίλης Μουστάκης

Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης

Γιώργος Μπλάνας

Καθηγητής,ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δημήτριος Μυλωνάς

Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Λογιστικής

Thiago Liborio Romanelli

Professor, Department of Biosystems Engineering, University of Sao Paulo, Brazil

Ευάγγελος Σαμπράκος

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Iryna Savelieva

Professor, Odessa National Maritime University

Dimosthenis Teneketzis

Καθηγητής, Electrical Engineering and Computer Science, University of Michigan, USA

Milorad Vidovic

Professor, Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Serbia

Δημήτριος Φωλίνας

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας