ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 

Υποβολή περιλήψεων εργασιών  :  έως 30 Ιουνίου 2015
Ανακοίνωση της αποδοχής   έως 20 Ιουλίου 2015
Προεγγραφή στο συνέδριο :  έως 2 Οκτωβρίου 2015
Υποβολή ολοκληρωμένων εργασιών  έως 28 Σεπτεμβρίου 2015
Διεξαγωγή του συνεδρίου  07 & 08 Νοεμβρίου 2015